ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

To τσιμέντο δεν είναι απλά ένα εμπορικό αγαθό. Βελτιώνουμε συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και χρησιμοποιείται, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες μας. Σε συνεργασία με τους εταίρους και τους συμ-μετόχους μας προσπαθούμε σε συνεχή βάση να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις του σήμερα και να είμαστε προετοιμασμένοι για τις εξελίξεις του αύριο.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, ένταξη και εφαρμογή στον Όμιλο των διεθνών τάσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τόσο μέσα από βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία, όσο και μέσω της ανάπτυξης προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Η Διεύθυνση Έρευνας Ποιότητας (ΔΕΠ) υπάγεται στην Τεχνική Διεύθυνση Ομίλου με έδρα το εργοστάσιό μας στο Καμάρι Βοιωτίας, κοντά στην Αθήνα. Η ΔΕΠ αποτελείται από το Αναλυτικό Εργαστήριο, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος, το Εργαστήριο Καυσίμων και το Εργαστήριο Κονιαμάτων.

Συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς και δίκτυα

Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη καινοτομίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλον τον κόσμο, με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεών μας για τα τσιμεντοειδή υλικά και για την επέκταση των δυνατοτήτων τους ως οικοδομικών υλικών. Ενδεικτικά, συνεργαζόμαστε με επιστημονικούς οργανισμούς στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δύο χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων “RECODE“ και “CARMOF“, που παρουσιάζουν τεχνολογίες δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του άνθρακα. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Marie Curie “REDMUD “, συμμετέχουμε σε εργασίες για την επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών υποπροϊόντων σε καινοτόμα συνδετικά υλικά.
Συνεργαζόμαστε, επίσης, με εννέα φορείς στο πλαίσιο του έργου “SEACON“, το οποίο χρησιμοποιεί θαλάσσιο νερό για την παραγωγή βιώσιμου σκυροδέματος.
Ως Όμιλος, είμαστε μέλος των παρακάτω διεθνών δικτύων και οργανώσεων, καθώς και οργανισμών εφαρμοσμένης έρευνας για το τσιμέντο και το σκυρόδεμα:

 

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies