ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ME

117

Χρόνια ΙΣΤΟΡΙΑΣ

3

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

26

ΛΑΤΟΜΕΙΑ

27

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1

ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΣΗΣ

1

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

5

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

1.142


ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΌ


5.000

ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.500


ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

85 εκατ.


ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

320 εκατ.


ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies